Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kontakty - študijné oddelenie

Prorektorka pre pedagogickú činnosť UMB

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.prorektorka pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 1166, 5139E-mailjanka.klinckova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť

Mgr. Katarína Babeľová

Mgr. Katarína Babeľováreferentka prorektorky pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 1121   +421918802085E-mailkatarina.babelova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť

Mgr. Monika Luptáková

Mgr. Monika Luptákováreferentka prorektorky pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 1121E-mailmonika.luptakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť

 

Agenda priznávania sociálnych štipendií

 • Jana Lobbová
  referentka zodpovedná za agendu sociálnych štipendií študentom EF UMB a FPVaMV UMB
  jana.lobbova@umb.sk   kl. 6130
 • Marta Kostúrová
  referentka zodpovedná za agendu sociálnych štipendií študentom FF UMB
  marta.kosturova@umb.sk   kl. 6130
 • Ing. Mária Plavuchová
  referentka zodpovedná za agendu sociálnych štipendií študentom FPV UMB. PF UMB a PrF UMB
  maria.plavuchova@umb.sk   kl. 6130

 

Kontakty na referáty pre štúdium

Ekonomická fakulta UMB

 • doc. Ing. Hussam Musa, PhD.                                                                                                                                 prodekan pre pedagogickú činnosť
  hussam.musa@umb.sk   kl. 2130
 • doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.
  prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
  vladimir.uradnicek@umb.sk   kl. 2140
 • Ing. Lucia Horvátová
  vedúca študijného oddelenia
  lucia.horvatova@umb.sk   kl. 6127
 • Jana Matejková
  jana.matejkova@umb.sk   kl. 6132
 • Diana Výlupková
  diana.vylupkova@umb.sk   kl. 6125
 • Daniela Gavalcová
  referentka pre doktorandské štúdium
  daniela.gavalcova@umb.sk   kl. 2141

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta prírodných vied UMB

Filozofická fakulta UMB 

 Pedagogická fakulta UMB

 

Právnická fakulta UMB

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici