Prorektorka pre pedagogickú činnosť UMB

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.prorektorka pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 1166, 5139E-mailjanka.klinckova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť

Referát prorektorky pre pedagogickú činnosť:

Mgr. Katarína Babeľová

Mgr. Katarína Babeľováreferentka prorektorky pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 1121   +421918802085E-mailkatarina.babelova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť
Mgr. Monika Luptáková

Mgr. Monika Luptákováreferentka prorektorky pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 1121E-mailmonika.luptakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť

 

 

Útvary a pracoviská riadené prorektorom pre pedagogickú činnosť: