Kontakty - vzťahy s verejnosťou

Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Telefón 048/446 1126   +421905882305E-mailkatarina.chovancova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

 


 

Ing. Dana Straková

Ing. Dana Strakovávedúca marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1164   +421 905 659 373E-maildana.strakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
Eva Tóthová

Eva Tóthováreferentka marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1135E-maileva.tothova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
Ing. Dagmar Kubišová

Ing. Dagmar Kubišováreferentka marketingovej komunikácie

Telefón 048/4461135E-maildagmar.kubisova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

 

 

 

Kontakty na referáty pre štúdium

Ekonomická fakulta UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta prírodných vied UMB

Filozofická fakulta UMB

Pedagogická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková