Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kontakty - medzinárodné vzťahy

Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Telefón 048/446 1126   +421905882305E-mailkatarina.chovancova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

 

Mgr. Lucia Oboňová

Mgr. Lucia Oboňováreferentka pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1128E-maillucia.obonova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Mgr. Andrea Bobáková

Mgr. Andrea Bobákováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1128E-mailandrea.bobakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Kontakty na referáty pre medzinárodné vzťahy UMB

Ekonomická fakulta UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta prírodných vied UMB

Filozofická fakulta UMB

Pedagogická fakulta UMB

 • doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
  prodekan pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
  alzbeta.gregorova@umb.sk, kl. 4224
 • Mgr. Andrea Zvalová
  referentka
  andrea.zvalova@umb.sk, kl. 4226

Právnická fakulta UMB

 • Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
  prodekan pre medzinárodné vzťahy, doktorandské štúdium a legislatívu
  michal.turosik@umb.sk, kl. 3126
 • Ing. Beáta Brozmanová
  referentka
  beata.brozmanova@umb.sk, kl. 3116
Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici