Kontakty - medzinárodné vzťahy

Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB

doc. PhDr. Chovancová Katarína, PhD.


 

 

 

Mgr. Lucia Oboňová

Mgr. Lucia Oboňováreferentka pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1128E-maillucia.obonova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Mgr. Andrea Bobáková

Mgr. Andrea Bobákováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1128E-mailandrea.bobakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Kontakty na referáty pre medzinárodné vzťahy UMB

Ekonomická fakulta UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta prírodných vied UMB

Filozofická fakulta UMB

Pedagogická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková