Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB

 

Referát pre medzinárodnú spoluprácu:

Mgr. Lucia Oboňová

Mgr. Lucia Oboňováreferentka pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1128E-maillucia.obonova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Mgr. Andrea Bobáková

Mgr. Andrea Bobákováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1128E-mailandrea.bobakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Referát marketingovej komunikácie:

Ing. Dana Straková

Ing. Dana Strakovávedúca marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1164   +421 905 659 373E-maildana.strakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
Mgr. Jana Ševcová

Mgr. Jana Ševcováreferentka marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1164   +421 905 273 879E-mailjana.sevcova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
Eva Tóthová

Eva Tóthováreferentka marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1135E-maileva.tothova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

 

Referát celoživotného vzdelávania

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.referentka

Telefón 048/446 6227E-maillydia.cellarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
Mgr. Jana Ševcová

Mgr. Jana Ševcováreferentka marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1164   +421 905 273 879E-mailjana.sevcova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
Ing. Lenka Veselovská, PhD.

Ing. Lenka Veselovská, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 048/446 1165, 2324   +421 915 855 134E-maillenka.veselovska@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Inštitút manažérskych systémov EF

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí

PhDr. Zuzana Drugová

PhDr. Zuzana Drugováprogramový manažér

Telefón 048/446 6814E-mailzuzana.drugova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková