Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Telefón 048/446 1126   +421905882305E-mailkatarina.chovancova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Referát prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu:

Mgr. Lucia Oboňová

Mgr. Lucia Oboňováreferentka pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1128E-maillucia.obonova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Mgr. Andrea Bobáková

Mgr. Andrea Bobákováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1128E-mailandrea.bobakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Referát marketingovej komunikácie:

Ing. Dana Straková

Ing. Dana Strakovávedúca marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1164   +421 905 659 373E-maildana.strakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
Bc. Jana Ševcová

Bc. Jana Ševcováreferentka marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1164E-mailjana.sevcova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
Eva Tóthová

Eva Tóthováreferentka marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1135E-maileva.tothova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

 

Referát celoživotného vzdelávania

Bc. Jana Ševcová

Bc. Jana Ševcováreferentka marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1164E-mailjana.sevcova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.referentka

Telefón 048/446 6227E-maillydia.cellarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou
Ing. Lenka Veselovská, PhD.

Ing. Lenka Veselovská, PhD.referentka

Telefón 048/446 1165, 2332   +421 915 855 134E-maillenka.veselovska@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzita tretieho veku

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí

PhDr. Zuzana Drugová

PhDr. Zuzana Drugováprogramový manažér

Telefón 048/446 1118E-mailzuzana.drugova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou