Kontakty - rozvoj a informatizácia

Kontakty na referáty pre rozvoj a informatizáciu UMB

Prorektor pre rozvoj a informatizáciu

Ing. Marek Drímal, PhD.

Ing. Marek Drímal, PhD.prorektor pre rozvoj a informatizáciu

Telefón 048/446 5805E-mailmarek.drimal@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre rozvoj a informatizáciu

 

Ekonomická fakulta UMB

Filozofická fakulta UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta prírodných vied UMB

Pedagogická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB

  • Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
    prodekan pre MV a DŠ a legislatívu
    michal.turosik@umb.sk, kl. 3148

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková