Prorektor pre rozvoj a informatizáciu UMB

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 5805E-mailmarek.drimal@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Katedra životného prostredia FPV

 

 

 

  • Oblasť zodpovednosti: ROZVOJ

 

Útvary a pracoviská riadené prorektorom pre rozvoj a informatizáciu:

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková