PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.odborný asistent, prodekan pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 5108, 7415E-mailnadezda.zemanikova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra germanistiky
Ďalšie pracoviskáFilozofická fakulta / Prodekan pre pedagogickú činnosť - prodekan pre pedagogickú činnosť