Úradné hodiny na študijných oddeleniach

V súlade s mimoriadnym opatrením UMB v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 z dňa  9. 3. 2020 sa rušia úradné hodiny pre študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na všetkých fakultách.

Študijné oddelenia a referát pre sociálne štipendiá je  možné kontaktovať písomne, mailom alebo telefonicky v čase pôvodných úradných hodín.

 

9. 3. 2020

https://www.freepik.com/free-photos-vectors/hand