Úspechy našich študentov

  • Študenti aj tento rok úspešne reprezentovali FPV UMB na 17. ročníku suťaže ČESKO-SLOVENSKEJ ŠVOČ 2016 V MATEMATIKE A INFORMATIKE, ktorá sa konala 25. - 27. mája 2016 na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a na 4. ročníku Česko-Slovenskej ŠVK v didaktike informatiky, ktorá sa konala 3. júna 2016 na Katolíckej Univerzite v Ružomberku.

Miroslav Kováč
Implementácia algoritmu násobenia matíc na GPGPU s optimalizáciou prenosu údajov
3. miesto v sekcii I4 Aplikovaná informatika a softvérové inženýrství

Miroslav Výbošťok
Na intervale nekonečná ω-limitná množina s periodickým bodom implikuje podkovu: Priamy dôkaz
3. miesto v sekcii M1 + M2 Matematická analýza - teorie funkcí a prostory funkcí + teorie diferenciálních a integrálních rovnic

Mária Nedelová
Archimedovské mapy na neorientovateľných plochách a operácie na hypermapách
3. miesto v sekcii M6 Matematické struktury - teorie grafů a kombinatorika

Tomáš Adamják
Internetová učebnica Linuxu
čestné uznanie v sekcii Edukačný softvér

 

  • Študentky Pedagogickej fakulty UMB Eliška Medveďová a Dominika Murínová z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky získali 1.miesto v kategórií didaktických prác na medzinárodnej súťaži v Plzni.

https://www.umb.sk/aktuality/prve-miesto-na-medzinarodnej-sutazi.html?preview=1

 

  • Študentka cestovného ruchu na UMB Andrea Tóthová úspešná v boxerskej súťaži:  

 

http://zilina.dnes24.sk/andrea-22-zo-ziliny-miluje-boxerske-rukavice-dievcenske-veci-ma-velmi-nelakaju-235939

 

  • Študent Fakulty prírodných vied UMB  Matúš Halaj (2.r. Bc. Matematika) sa 7.-9. apríla 2016 zúčastnil prestížnej medzinárodnej matematickej súťaže Vojtěcha Jarníka v Ostrave, kde vybojoval diplom úspešného riešiteľa.

V jeho kategórii bolo 75 súťažiacich z 35 prevažne stredoeurópskych univerzít, ale zúčastnili sa aj najlepšie univerzity z Moskvy, St.Peterburgu, či Barcelony. Pre takúto silnú konkurenciu súťažiacich si jury vybrala štryi veľmi náročné úlohy o čom svedčí aj to, že drvivá väčšina riešiteľov nezískala ani jeden bod za posledné dva príklady. Matúšovi sa podarilo kompletne vyriešiť prvú úlohu a bodovať v druhej, čo ho zaradilo medzi úspešných riešiteľov.

Týmto úspechom Matúš zapísal našu univerzitu do 26-ročnej histórie tejto súťaže, lebo nikto pred ním nezískal titul úspešného riešiteľa z našej univerzity.

Viac informácií zo súťaže nájdete na webovej stránke: vjimc.osu.cz

 

  • Študentka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB zorganizovala zbierku pre utečencov:

https://dennikn.sk/437824/utecenkam-chyba-spodna-bielizen-studentka-preto-zorganizovala-zbierku/

 

  • Študenti Katedry informatiky na Fakulte prírodných vied UMB vytvorili novú elektronickú hru s názvom Drawing road. 

Viac si prečítajte na : 

https://www.mojandroid.sk/drawing-road-nova-hra-slovenskych-studentov/