Ing. arch. Monika Supuková

Ing. arch. Monika Supuková

Ing. arch. Monika Supukovápodateľňa a správa záznamov

Telefón 048/446 2164E-mailmonika.supukova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Odd. správy majetku a prevádzky