doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.docent, prodekan pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 7204E-mailmiriam.spodniakova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre pedagogickú činnosť
Ďalšie pracoviskáFakulta prírodných vied / Katedra fyziky FPV - docent