doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.docent, prodekan pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 7349E-mailmarek.skorsepa@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre medzinárodnú spoluprácu
Ďalšie pracoviskáFakulta prírodných vied / Katedra chémie FPV - docent