Mgr. Martina Šinkovičová, PhD.

Mgr. Martina Šinkovičová, PhD.

Mgr. Martina Šinkovičová, PhD.referentka prorektora pre vedu a výskum

Telefón 048/4461316E-mailmartina.sinkovicova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum