PaedDr. Mária Rošteková, PhD.

PaedDr. Mária Rošteková, PhD.

PaedDr. Mária Rošteková, PhD.odborný asistent, PhD.

Telefón 048/446 1921E-mailmaria.rostekova@umb.skPracoviskoFakulta polit.vied a medzinárod.vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov FPVaMV