doc. PaedDr. Mária Rošteková, PhD.

doc. PaedDr. Mária Rošteková, PhD.docent

Telefón 048/446 1921E-mailmaria.rostekova@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra cudzích jazykov a medzinárodnej FPVaMV