Ing. Mária Plavuchová

Ing. Mária Plavuchová

Ing. Mária Plavuchováreferentka prorektora pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 6130E-mailmaria.plavuchova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality