Ing. Michal Mešťan, PhD.

Ing. Michal Mešťan, PhD.odborný asistent s PhD., prodekan pre rozvoj a digitalizáciu

Telefón 048/446 6321, 2150E-mailmichal.mestan@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra financií a účtovníctva EF
Ďalšie pracoviskáEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre rozvoj a digitalizáciu - prodekan pre rozvoj a digitalizáciu