Ing. Mária Kanderová, PhD.

Ing. Mária Kanderová, PhD.odborný asistent s PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 6618, 2130E-mailmaria.kanderova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra kvantitatívnych metód a IS EF
Ďalšie pracoviskáEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť - prodekan pre pedagogickú činnosť