https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Som zamestnanec UMB

Pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci UMB môžu cez program Erasmus absolvovať výučbový alebo „tréningový“ pobyt na zahraničnej vysokej škole v rámci projektov 103 (mobility jednotlivcov medzi krajinami programu) a 107 (mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami) kľúčovej akcie KA1.

Cez program Erasmus+ KA103 je možné vycestovať do týchto štátov: Česká republika, Poľská republika, Belgicko, Dánsko, Španielsko, Írsko, Rumunusko, Fínsko, Maďarsko, Holandsko, Lotyšsko, Nemecko, Turecko, Nórsko, Grécko. Trvanie pobytu je od dvoch do piatích dní, s výnimkou Českej rebubliky, Rakúska, Poľska, Maďarska, kde je trvanie pobytu od 2 do 4 dní.

Cez program Erasmus+ KA 107 je možné vycestovať aj do krajín, ktoré nie sú v EÚ.  Na základe schválenej prihlášky je pre pedagogických zamestnancov možnosť vycestovať aj do týchto krajín. Dĺžka pobytu v rámci KA 107 je minimálne 5 dní aktivity a 2 dni na cestu.