Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Stáž na Univerzite v Maribore

Ponuka pracovnej stáže na Univerzite v Maribore na Referáte pre medzinárodnú spoluprácu.

Stáž je možné realizovať ako Erasmus+ stáž. Viac informácií o stáži nájdete v prílohe tejto stránky.

 

Ponuka je určená pre anglicky hovoriacich záujemcov a je uvedená v anglickom jazyku.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici