https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Otázky a odpovede

1. Ako sa môžem prihlásiť na Erasmus?

Stačí sledovať stránky Referátu pre medzinárodnú spoluprácu a po vyhlásení aktuálnej výzvy doručiť v termíne prihlášku na náš referát. Prihlášku môžeš podať aj kedykoľvek počas roka a v prípade uvoľnenia miest Ťa môžeme zaradiť medzi náhradníkov. Viac informácií o priebehu Erasmu nájdeš v sekcii Chcem ísť študovať.

2. Chcem ísť študovať do Španielska, môžem si vybrať školu akú chcem?

Študovať prostredníctvom programu Erasmus môžeš na vysokej škole, s ktorou máme uzavretú medziinštitucionálnu dohodu. Vhodnú školu si môžeš vyhľadať v zozname Partnerských vysokých škôl. Zoznam je rozdelený podľa fakúlt, aby si si jednoduchšie vyhľadal/la školy, ktoré ponúkajú predmety v tvojom študijnom odbore.

3. Ako dlho môžem študovať v zahraničí?

Študentská mobilita trvá od 3 do 12 mesiacov. Študent sa môže na mobilite zúčastniť aj opakovane, ale nesmie prekročiť 12 mesiacov v jednom stupni štúdia.

4. Kto mi zabezpečí letenky a ubytovanie?

Dopravu a ubytovanie si študent zabezpečuje sám. Kúpa letenky alebo cestovného lístka je teda v zodpovednosti študenta. Rovnako aj ubytovanie si študent zabezpečuje sám, avšak väčšina zahraničných vysokých škôl má k dispozícii internátne ubytovanie pre študentov, ktoré sú pre zahraničných študentov najlepšou voľbou. Na podporu cestovných a pobytových nákladov obdrží študent finančný grant, ktorého výška sa líši v závislosti od krajiny a počtu dní na mobilite.