Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Chcem ísť na stáž

Čo musíš spraviť, ak chceš ísť na stáž cez program Erasmus?

  1. Sleduj stránky RMS, aby si nezmeškal/la termíny aktuálnej výzvy.
  2. Vyplň si online prihlášku a nezabudni priložiť všetky potrebné prílohy.
  3. O výsledkoch výberového konania Ťa budeme informovať.
  4. S inštitúciou, ktorú si si na stáž vybral/la si dohodneš presné podmienky a dátumy stáže a spoločne vyplníte Zmluvu o stáži (Learning Agreement for Traineeship).
  5. Podpísanú Zmluvu o stáži (Learning Agrement for Traineeship) doručíš na náš referát.
  6. Pred vycestovaním je potrebné uzatvoriť aj komerčné cestovné poistenie podľa dátumov uvedených v Zmluve o stáži. Kópiu poistnej zmluvy a kópiu platného Európskeho preukazu poistenca doručíš na náš referát.
  7. Vyplníš povinný jazykový test OLS, ktorý Ti príde automaticky na tvoj email.
  8. Po doručení všetkých potrebných dokumentov Ti pripravíme Finančnú zmluvu, ktorú vyplníš a doručíš nám 2 kópie s tvojim originál podpisom. Následne Ti budú vyplatené finančné prostriedky a tvoja Erasmus+ stáž sa môže začať.

Povinnosti študenta počas mobility

Po príchode na miesto stáže je študent povinný zaevidovať akékoľvek zmeny v Zmluve o stáži (Learning Agreement for Traineeship – časť During mobility). Vyplnenú a podpísanú Zmluvu o stáži pošle študent emailom neodkladne na Referát medzinárodnej spolupráce.

Povinnosti študenta po mobilite

Po ukončení mobility je študent povinný doručiť na Referát medzinárodnej spolupráce potvrdený Certifikát o dĺžke štúdia/stáže, Výpis výsledkov stáže, prípadne Zmluvu o stáži (Learning Agreement for Traineeship – čast After Mobility). Na základe emailovej výzvy študent vyplní do 30 dní od ukončenia štúdia online správu prostredníctvom Mobility Tool. Email s výzvou by mal mať odosielateľa replies-will-be-discarded@ec.europa.eu. Prosím, skontroluj si aj priečinok Nevyžiadanej pošty (Spam). V prípade potreby vyplní študent jazykový test OLS (pri dosiahnutí úrovne C1 a C2 v úvodnom teste a pri pobytoch v rámci projektu KA107 sa OLS jazykový test nevypĺňa).

 

Koordinátorky odchádzajúcich (outgoing) študentov

Ekonomická fakulta UMB, Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB

 

Mgr. Jana Prašovskáreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 2197, 6726E-mailjana.prasovska@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Filozofická fakulta UMB

Mgr. Margaréta Krkošová

Mgr. Margaréta Krkošováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 7414, 6728E-mailmargareta.krkosova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie
 

Fakulta prírodných vied UMB

Mgr. Viera Pavlovičováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 7439, 6727E-mailviera.pavlovicova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie
 

Pedagogická fakulta UMB, Právnická fakulta UMB

 

Ing. Anita Dienešová

Ing. Anita Dienešováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 4226, 6722E-mailanita.dienesova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie
 

 

V prípade, že si hľadáš stáž v rámci programu Erasmus+, skús navštíviť jednu z týchto stránok, kde nájdeš zoznam práve dostupných pozícií. Niekoľko ponúk nájdeš aj v Aktuálne ponuky a výzvy.

 

Erasmus Student Network:  

http://erasmusintern.org/

 

Iné databázy:

https://paragoninternship.eu/internships-work-placements/

https://placementinportugal.com/

https://www.trainingexperience.org/internships

https://www.pic-management.com/en/

http://www.gigroup.cz/

https://uk.jobted.com/internship-jobs  

http://www.praxisnetwork.eu/

http://www.placement-uk.com/

http://www.eaec.eu.com/index.php?id=32 

http://globalplacement.com/ 

http://eurasmus.com/en/

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici