https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Som študent UMB

Erasmus+ mobility sa môžu zúčastniť študenti, ktorí sú riadne zapísaní na vysokej škole na štúdium, ktoré sa končí získaním uznávaného titulu (až po úroveň doktorátu vrátane). Mobilita prebieha na základe medziinštitucionálnej dohody medzi domácou a hostiteľskou vysokou školou, ktoré musia mať udelenú Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus. Výber študentov na mobility organizuje vysielajúca vysoká škola. Výberový proces musí prebiehať transparentne a spravodlivo.

Mobility študentov v programe Erasmus+ sú realizované v rámci projektov 103 – mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a 107 – mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerských krajinami.

Štúdium v zahraničí - študent môže absolvovať študijný pobyt na partnerskej vysokej škole v zahraničí v dĺžke 3 až 12 mesiacov. Študent môže získať grant v trvaní maximálne 12 mesiacov na každý stupeň štúdia. Na mobilitu je možné vycestovať aj opakovane.

Stáže pre študentov - študent môže absolvovať prax v podniku v zahraničí v dĺžke 2 až 12 mesiacov. Stáže sa môžu zúčastniť aj čerství absolventi do 12 mesiacov od skončenia štúdia. Hostiteľskou organizáciou môže byť akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia aktívna na trhu práce, okrem inštitúcií a agentúr zriadených orgánmi Európskej únie. Cez program Erasmus+ KA107 stáže nie sú v ponuke.

 

 

Som študent UMB