Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Výzva 2021 na predkladanie žiadostí o Erasmus+ grant na špeciálne potreby

  Vážení zamestnanci, milí študenti UMB,

  Národná agentúra SAAIC zverejnila Výzvu 2021 na predkladanie žiadosti o Erasmus+ grant na špeciálne potreby pre akademický rok 2021/2022.

  Výzva sa týka študentov a zamestnancov, ktorí si podali prihlášku na mobilitu ERASMUS+ v akademickom roku 2021/2022.

  Kritéria pre žiadateľov o špeciálny ERASMUS+ grant

  • študent/zamestnanec VŠ si podal prihlášku na svojej vysokej škole na Erasmus mobilitu v rámci výzvy 2021, 
  • študentovi/zamestnancovi VŠ je oficiálne uznané vážne postihnutie (invalidita) alebo výnimočná špeciálna potreba, 
  • prihláška obsahuje detailné zdôvodnenie špeciálnych požiadaviek a stanovenie požadovanej sumy.  

  Povinné prílohy k prihláške 

  • kópia preukazu ŤZP. V prípade, že študent/zamestnanec VŠ je občanom inej krajiny alebo má trvalý pobyt v inej krajine, kópia obdobného preukazu, ktorý mu v jeho krajine potvrdzuje zdravotné postihnutie, 
  • potvrdenie (akceptačný list), že hosťujúca inštitúcia je oboznámená s vážnym postihnutím alebo špeciálnou potrebou prijímaného študenta/zamestnanca vysokej školy a môže zabezpečiť primerané zariadenie a podporu (ubytovanie, učebné pomôcky, semináre, knižnica atď.) v rámci jeho postihnutia alebo špeciálnej potreby.

   

  Prihláška pre účastníka mobility so špeciálnymi potrebami (Výzva 2021)

   

  Prihlášku spolu s povinnými prílohami prosím zašlite na viera.pavlovicova@umb.sk do 11.10. 2021.

  Finančné pravidlá na udelenie a vyúčtovanie grantu pre študentov a zamestnancov VŠ so špeciálnymi potrebami

  Žiadateľ o špeciálny grant je povinný v prihláške odpovedať na všetky otázky. V prihláške uvedie výšku predpokladaných nákladov, ktoré bude potrebovať z dôvodu svojich špeciálnych potrieb. Účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant, je povinný tento grant vyúčtovať na základe reálnych nákladov. Po návrate z mobility musí predložiť na svojej vysokej škole (svojmu Erasmus koordinátorovi) všetky doklady k vyúčtovaniu špeciálneho ERASMUS+ grantu (napr. letenku sprevádzajúcej osoby, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie atď.).

  Účastníci s poruchami diétneho stravovania (diabetes, celiakia) o tento typ špeciálneho grantu v rámci výzvy 2021 nežiadajú.