Mária Longauerová - Anna Matuszewska: spolupráca vyústila do odborného článku

Naša kolegyňa, Mária Longauerová, vedúca oddelenia mzdového účtovníctva sa podieľala na príprave ekonomickej analýzy s poľskou kolegyňou Annou Matuszewskou z Univerzity Kalisz.

Spolu vypracovali článok, porovnávaciu analýzu (anglický názov: Comparative analysis of social insurance contribution burden in Poland and Slovakia), v ktorom analyzovali a porovnávali  odvodové zaťaženie zamestnanca v Poľsku a na Slovensku. Článok sa zameriaval na konkrétne prípady súm, ktoré prispievajú zamestnávatelia v rámci odvodov zo mzdy a koľko platia zamestnanci. Slovensko sa často porovnáva s Poľskom najmä kvôli socializmu v minulosti, podobným demografickým problémom a skutočnosti, že obe krajiny vstúpili do EÚ v rovnakom roku.

Článok vznikol v rámci spolupráce univerzít v programe Erasmus+.

Cieľom bolo predstaviť rozsah aktivít, za ktoré sú zodpovedné personálne a mzdové oddelenia kvôli povinnostiam vyplývajúcim zo Zákonníka práce a zákona o sociálnom poistení. V štúdii boli použité monografické metódy a prípadové štúdie.

Prezentované výpočty na záver ukázali, že pokiaľ hrubé mzdy sú rovnaké, na Slovensku existuje väčšia odvodová záťaž zamestnávateľov. V Poľsku sú odvody zamestnávateľov do sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, do fondu práce a fondu zaručených zamestnaneckých výhod o 56% nižšie. Na druhej strane poľskí zamestnanci platia o 60% viac odvodov ako ich slovenskí kolegovia. V Poľsku sa celá suma odvodov platí na osobitný účet v ZUS, čo je inštitúcia sociálneho poistenia. Na Slovensku sú odvody posielané na osobitné účty poisťovní.

Hypotézy článku sa čiastočne potvrdili, celkové odvodové zaťaženie je na Slovensku vyššie, zatiaľ čo v Poľsku je vyššie zaťaženie zamestnancov pri odvode do sociálnej poisťovne.

Túto spoluprácu považujeme za príklad dobrej praxe pri zamestnaneckých mobilitách KA103 programu Erasmus+.