Poistenie pre študentov, stážistov, zamestnancov a učiteľov v rámci Erasmus+

V súčasnej dobe existujú na Slovensku dve poisťovne, ktoré sú so svojím produktom špecializované pre potreby Erasmus+.

Prvý projekt poistenia, ktoré bolo vyvinuté pre potreby študentov, cestujúcich na študijné pobyty a stáže, ale aj pre mobility zamestnancov, špeciálne navrhnutý pre Erasmus účastníkov, funguje pod poisťovňou UNION.

Poistenie zahŕňa potrebné krytie pre všetky typy mobilít, predovšetkým však doteraz chýbajúcu zodpovednosť za škodu spôsobenú počas stáží v prijímajúcich organizáciách (podnikoch alebo školách). Poistenie ERAPO bolo vyvinuté, aby zjednodušilo uzatvorenie poistenia pre účastníkov ako aj kontrolu jeho správnosti a evidenciu pre Erasmus koordinátorov.
Študenti doteraz často využívali ročné cestovné poistenia, ktoré nie sú vhodné pre Erasmus mobility (trvanie jednej cesty maximálne 30 dní).

Poistenie sa dá uzatvoriť pre krajiny celého sveta a na ľubovoľnú dĺžku mobilít. Uzatvára sa online, s ponukou výberu balíkov krytia podľa typov mobilít a s podrobnými inštrukciami, čo je potrebné predložiť Erasmus koordinátorom.

Novinkou je možnosť poistenia už aj zahraničných Erazmákov, prichádzajúcich na stáže alebo štúdium na Slovensko. 

Študentom, zamestnancom, učiteľom aj koordinátorom je k dispozícii telefonická asistencia pred uzatvorením poistenia ako aj počas riešenia prípadných udalostí.

Viac informácií nájdete na www.erapo.sk.

Kontaktný e-mail: info@erapo.sk, Telefón: 0948 188 108.

 

Ďalšou, novou možnosťou je poistenie Groupama. Ide o výhodné ročné poistenie od 50€. Bližšie informácie nájde na:  https://online.groupama.sk/#