Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Spúšťame prihlasovanie na Erasmus+ na akademický rok 2022/2023

Milé dámy, milí páni, 

oznamujeme Vám, že spúšťame predvýbery na mobility Erasmus+ na akademický rok 2022/2023. Prihlášky sa podávajú elektronicky.

Prihláška pre zamestnanca

Prihláška pre študenta

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je 15. decembra, 2021

Univerzity, s ktorými má UMB uzatvorenú medziinštitucionálnu dohodu, vyhľadáte v zozname partnerských vysokých škôl

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici