Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Užitočné linky k programu Erasmus+

PÔŽIČKY Z PROGRAMU ERASMUS+ NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM (MASTER LOANS)

4 banky:

info na stránke EK:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en

 

 

ECTS – EURÓPSKY SYSTÉM PRENOSU A AKUMULÁCIE KREDITOV

informácie a Sprievodca užívateľa 2015, videá

http://ec.europa.eu/education/resources/european-credit-transfer-accumulation-system_en

SK verzia:

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=738

 

 

EPALE – ON-LINE PRIESTOR PRE SPÁJANIE A STRETÁVANIE PROFESIONÁLOV VO VZDELÁVANÍ DOSPELÝCH  

https://ec.europa.eu/epale/sk

 

 VALOR – DISEMINAČNÁ PLATFORMA PROGRAMU ERASMUS+

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

 

 

EUROPEAN LANGUAGE LABEL – ELEKTRONICKÁ DATABÁZA PROJEKTOV OCENENÝCH EURÓPSKOU ZNAČKOU PRE JAZYKY

http://ec.europa.eu/education/language/label/index.cfm

 

 

MONITOR VZDELÁVANIA A ODBORNEJ PRÍPRAVY 2016

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy sleduje pokrok EÚ a jej členských štátov v týchto oblastiach:

 

info na stránke EK:

https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_sk