Dodatočný výber na mobilitu absolventov v erazmovskom akademickom roku 2017/2018

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici vyhlasuje dodatočný výber pre čerstvých absolventov štúdia na mobilitu Erasmus+ pre absolventa v trvaní dvoch alebo troch mesiacov.

Na mobilitu sa môžete  prihlásiť u fakultnej koordinátorky, fakultného koordinátora, alebo u  fakultnej administrátorky programu Erasmus+ pokiaľ ste práve skončili štúdium na UMB, alebo Vás čaká záverečná obhajoba práce a chceli by ste ešte využiť poslednú možnosť vycestovať v rámci E+.

Dodatočné výbery musia byť do inštitucionálnej kancelárie zaslané najneskôr 15. augusta 2018.

Podmienky mobility Vám poskytnú na fakulte.