Výjazdový kurz UMB pre pedagogických pracovníkov slovenských škôl v Maďarsku

MC UMB v dňoch 29. - 31. 1. 2016 v gescii MŠ SR v Békešskej Čabe organizačne zabezpečilo Výjazdový didaktický kurz pre 57 pedagógov slovenských škôl v Maďarsku. Požiadavkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku bola téma Posilnenie národného povedomia. Bohato naplnený odborný program prebiehal v intenzívnej ale zároveň príjemnej pracovnej atmosfére.