U krajanov v Gemelčičke

Gemelčička je malý slovenský svet v severnom Rumunsku. Osada s osídlením roztrúseným po okolitých kopčekoch, na ktorých súkromne hospodária práve naši Slováci. Osídlenie je roztrúsené oveľa viac, ako sú roztrúsené Hriňovské lazy - do školy prichádzajú deti aj zo vzdialenosti 10 – 15 km. Asfaltovú cestu im vybudovali len minulý rok, mikrobus vozí deti od januára 2016 a tak deti už nekráčajú pešo do školy celých 10 – 15 km – len takých 5 km, kým prídu z domu ku asfaltke. A rodičia vedia, že ich staršie deti sa určite veľmi starostlivo postarajú o tie mladšie, veď ich majú doma aj 5 či 6. Pre nás Európanov zabudnutý svet.


Práve preto bola Výjazdová škola v prírode pre tieto deti taká dôležitá. Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v gescii MŠVVaŠ už po druhý krát cestovalo s pedagógmi do slovenských škôl v severných oblastiach Rumunska. Sú to oblasti, v ktorých ekonomické podmienky viacerým deťom neumožňujú pricestovať na vzdelávacie pobyty, ktoré MC UMB organizuje na Slovensku. Príprava výjazdovej školy je o to zložitejšia. Musíme vedieť vopred odhadnúť aj tie najnepredvídateľnejšie okolnosti. V roku 2016 to bola napríklad podstatne nižšia vzdelanostná úroveň detí, ako je tomu u ich rovesníkov na Slovensku. Na druhej strane zasa deti v Gemelčičke predčia naše slovenské v záujme o vzdelávanie. Zvlášť boli deti v Gemelčičke nadšené formami a metódami, ktoré sme k nim priniesli v odbornej garancii doktorandky PdF UMB Mgr. Radky Cachovanovej. Alternatívne a interaktívne formy zaujali deti – aj pedagógov, ktorí si veľmi pochvaľovali, ako deti vnímajú počas vyučovania a ako veľa sa týmto spôsobom naučia. Organizačne Výjazdovú školu v prírode zabezpečovala PhDr. Zuzana Drugová.


Nadšenie pedagógov slovenskej základnej školy v Gemelčičke zasa prekvapilo nás – vo veľmi ťažkých podmienkach sa s obrovským porozumením venujú svojim žiakom, pristupujú k nim individuálne, chápu ich rodinné zázemie. Robia pre svoje deti všetko napríklad aj to, že pani učiteľka príde v zime do školy na traktore, keď sa nedalo zo dvora pohnúť autom.

Fotky zo školy v prírode