Spomienkové stretnutie pri pamätnej tabuli Dr. Janka Bulíka

Dr. Ján Bulík - advokát, rodák zo slovenskej Kovačice v Srbsku, neúnavný organizátor slovenského života na Dolnej zemi. Z viacerých jeho postov najviac rezonuje funkcia prvého a zakladajúceho predsedu Matice slovenskej v Juhoslávii. Jeho činnosť však bola významná aj v období protifašistického odboja, keď aktívne spolupracoval s vtedajším československým odbojom smerujúcim na západ Európy. Pravdepodobne všetky tieto aj mnohé ďalšie udalosti zo života Dr. Jána Bulíka viedli k tomu, že v bratislavskej Petržalke je po ňom pomenovaná ulica. Na Bulíkovej ulici č. 17 je od roku 1992 inštalovaná aj jeho pamätná tabuľa.

. V tomto roku sa na stretnutí zúčastnila aj naša pracovníčka PhDr. Zuzana Drugová, vnučka Dr. Janka Bulíka.