Povinná pedagogická prax v Maďarsku

Na základe spolupráce Univerzity Mateja Bela a mesta Banská Bystrica v týchto dňoch realizujú povinnú pedagogickú prax v slovenskej materskej škole družobnom meste Dabaš v Maďarsku študentky bakalárskeho štúdia Pedagogickej fakulty UMB Terézia Kuchárová a Beáta Majeríková. Podmienky pre vyslanie študentiek na prax v zahraničí vytvoril pedagogický tím Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB pod vedením prof. PaedDr. A.Douškovej, PhD. Organizačne prax zabezpečilo Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na základe spolupráce družobných miest pobyt v Dabaši plnohodnotne zabezpečili mestá Dabaš a Banská Bystrica. Na fotografii študentky UMB, učiteľky a žiaci slovenskej materskej školy v Dabaši, Maďarsko.