Ozdravný tábor Ukrajina 2016

Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny realizuje Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v gescii MŠVVaŠ na základe medzivládnej dohody oboch krajín. Za ukrajinskú stranu tábor zabezpečuje Fond pre deti Ukrajiny.

S deťmi na Slovensko prichádza každoročne pani Nataša Šidenko ako zástupkyňa tejto inštitúcie. Tento rok  prišlo  z oblasti Černobyľa  40 detí. Tábor sa uskutočnil v dňoch 17. – 27. 6. 2016 v Tatranskej Lomnici. 

Cieľom tábora bolo športovo sa vyžiť a veľa zažiť. Tím mladých lektorov a animátorov z UMB pod vedením Ing. Magdalény Mikušovej každoročne pripravuje zaujímavý program s rodinnou atmosférou. V období, ktoré Ukrajina prežíva v posledných rokoch, je tento tábor výnimočnou príležitosťou na fyzickú aj psychickú regeneráciu zúčastnených detí. Po ukončení aktivity sme od Nataše Šidenko dostali veľké poďakovanie.