Koordinačná porada MŠVVaŠ SR

Dňa 29.1.2016 za prítomnosti predstaviteľov MŠVVaŠ, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ako aj predstaviteľov krajanských organizácií zo zahraničia

  • odovzdal prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásnik Ďakovný list Metodickému centru pre Slovákov žijúcich v Zahraničí.

Metodické centrum dlhoročne spolupracuje s Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku na príprave vzdelávacích aktivít na Slovensku, od roku 2015 aj pri organizovaní Výjazdovej školy v prírode v rumunskej oblasti Bihor, ale aj pri ďalších vzdelávacích, výskumných aj kultúrnych podujatiach. Za ocenenie úprimne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.