Činnosť MC UMB predstavená v Krajanskom centre v Bratislave

Krajanské a komunitné centrum Kalab, ktoré sídli na Zámockej ulici neďaleko bratislavského hradu, od roku 2016 ponúka návštevníkom možnosť zoznámiť sa s umeleckou tvorbou študentov a mladých výtvarníkov, literátov a iných umelcov na Slovensku, ako aj s činnosťou zahraničných Slovákov.

Centrum vedie a o jeho programovú náplň sa stará Vladimír Dolinay, ktorý vo štvrtok 30. januára 2020 zorganizoval v Kalabe prezentáciu Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Viac ako 25-ročnú činnosť MC UMB, najvýznamnejšie aktivity, projekty, dosahy, ale aj výzvy tohto pracoviska Rektorátu UMB predstavili zamestnankyne PhDr. Zuzana Drugová a Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová.

Svojou prítomnosťou podujatie poctili prof. Ján Botík, Samuel Jovankovič, predseda Spolku Slovákov z Juhoslávie, Milina Sklabinksá z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a iní. Po prezentácii sa rozprúdila zaujímavá a podnetná diskusia na tému zahraniční Slováci a vzdelávanie. Všetci prítomní si so sebou odniesli najnovšiu Ročenku MC UMB.