Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ročenky MC UMB

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí každoročne svoje aktivity dokumentuje. 

Od roku 2019 sa činnosti Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí natoľko rozšírili aj nad rámec vzdelávacích pobytov mladých krajanov na Slovensku, že sme začali vydávať Ročenku. Jej obsahom je prezentácia vzdelávacích podujatí mladých krajanov na Slovensku v kapitole Vzdelávacie aktivity, ale aj ďalšie oblasti našej činnosti, ktoré sú obsiahnuté v kapitolách: Vedecko-výskumná činnosť, Vydavateľská činnosť, Prezentačná činnosť a Podporili sme.

Ročenka MC UMB 2020

Ročenka MC UMB 2019

Bulletiny Metodického centa UMB

Do roku 2018 sme každoročne vydávali Bulletin, ktorý slúžil ako sprievodca aktivitami MC UMB podľa jednotlivých rokov. Aktivity sme dokumentovali stručnými textami, ale hlavne mnohými fotografiami, ktoré najlepšie vystihujú špecifickú atmosféru našich škôl v prírode s rôznymi zameraniami. Bulletiny v tlačenej forme poskytujeme účastníkom aktivít, ale aj novým záujemcom o nami organizované aktivity a podujatia.

Bulletin MC UMB 2018

Bulletin k 25. výročiu MC UMB

Bulletin MC UMB 2017

Bulletin MC UMB 2016


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici