Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Projekt JaSom pokračuje

  Projekt JaSom pokračuje
  Napriek zložitým podmienkam súvisiacim s pandémiou, projekt Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí pod názvom JaSom – Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie, ktorý bol podporený z programu Európskej únie Erasmus+, pokračuje podľa pôvodného plánu. Po augustovom výjazdovom školení u partnera v Chorvátsku realizoval tím odborníkov UMB školiace podujatie aj u partnera projektu v Rumunsku, kde v oblasti Bihor žije aktívna slovenská národnostná menšina. Témou výjazdového školenia bolo využitie slovenskej ľudovej piesne vo vzdelávacom procese pre naplnenie hlavných aj čiastkových cieľov projektu. Za UMB sa školenia zúčastnila koordinátorka prezentovanej témy PhDr. Zuzana Drugová z MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Mgr. art. Martin Urban, PhD., z Katedry hudobnej kultúry PdF UMB. Za partnera zo Srbska prezentovala doc. Dr. Jasna Uhláriková z Univerzity Nový Sad.  
   
  Školiace podujatie projektu JaSom u Slovákov v Bodonoši sme úspešne absolvovali v dňoch 15. - 17. 9. 2020. Hostiteľom bolo  tamojšie Teoretické lýceum Jozefa Kozáčeka a hlavne jeho reprezentant a neúnavný organizátor Mgr. Alex Mlinarčík, ktorý zabezpečil bohatý a kvalitný program. Priamo na pôde hostiteľskej strednej a základnej školy  prebiehali pracovné a školiace stretnutia nie len priamych účastníkov projektu, ale projekt sme prezentovali a ku spolupráci na jeho evaluácii sme vyzvali aj pedagógov tejto školy. Sprievodnými podujatiami boli aj školiace stretnutia so žiakmi školy, s ktorými sme overovali časť pripravovaných didaktických postupov. Obohacujúcimi boli aj stretnutia s najstaršou generáciou v Bodonoši, ktorá bola pre odborníkov významnou databázou dôležitých zistení o živote Slovákov v minoritnom prostredí. Ďalšie čiastkové stretnutia sme absolvovali v slovenských obciach v okolí: v Borumlaku, Varzali, Novej Hute a Gemelčičke, kde sme získali významné komparatívne informácie. 
   
  Školiace podujatie projektu JaSom u Slovákov v oblasti Bihor v Rumunsku naplnilo všetky plánované ciele - projektoví partneri sa zoznámili so špecifikami tohto prostredia,  odborné pozorovania a vzájomné informácie viedli k bohatej odbornej diskusii, k verifikácii viacerých výskumných a didaktických predpokladov, ale aj k ich doplneniu o nové pozorovania. Všetky zistenia prispejú ku skvalitneniu konečného výsledku projektu JaSom, ktorým bude didaktický materiál zohľadňujúci špecifickosť jednotlivých prostredí, v ktorých slovenské minority v zahraničí doposiaľ veľmi aktívne žijú.