Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Medzinárodná konferencia AMLI 2021: APPROACHES TO MIGRATION, LANGUAGE & IDENTITY

Projekt JaSom, ktorého hlavným riešiteľom je naše Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí, budú dve riešiteľky projektu prezentovať na medzinárodnej konferencii  AMLI 2021: APPROACHES TO MIGRATION, LANGUAGE & IDENTITY  https://amli2021.org, ktorú 9. - 11. 6. 2021 organizuje v online priestore University of Sussex, Veľká Británia. Univerzita už na stránke konferencie uverejnila aj Book of Abstracts, abstrakt nášho príspevku je na strane 103.

Príspevok pod názvom Minority language as one of the factors of self-identification - Jazyk minority ako jeden z faktorov sebaidentifikácie - si pripravili hlavná riešiteľka projektu etnologička PhDr. Zuzana Drugová z MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Banskej Bystrici a doc. Dr. Jasna Uhláriková z Oddelenia slovakistiky Univerzity Novi Sad v Srbsku, ktoré je partnerom projektu JaSom.

Príspevky na konferenciu je potrebné poslať vo forme videoprezentácie. Tú našu 20-minútovú prezentáciu sme práve úspešne zrealizovali.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici