Pokyny k online vyučovaniu

POKYNY K ONLINE VYUČOVANIU

Detská krajanská univerzita bude prebiehať online formou od 29. júna – 3. júla 2020. Deti budú mať možnosť naučiť sa niečo nové o slovenskom jazyku, literatúre, histórii, prírode, cestovnom ruchu, gastronómii a ľudových tradíciách.

Každý deň od 9 – cca 13 hodiny sa bude hravou formou spracovávať iná téma. Začne sa úvodným filmom a potom naše pedagogičky Táňa, Radka a Dominika budú s deťmi pracovať interaktívne a dajú im aj samostatné úlohy.

Deti z celého sveta, zo slovenských komunít, sa môžu prihlasovať individuálne, alebo aj v menších skupinách zo slovenských škôl, alebo vzdelávacích centier. Keďže cieľom vzdelávacích aktivít Metodického centra UMB je podpora komunikácie v slovenskom jazyku, vyučovanie bude prebiehať výlučne po slovensky.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mail Zuzany Drugovej, programovej manažérky MC UMB, na zuzana.drugova@umb.sk, najneskôr do piatku 26. júna 2020. Vyučovanie je zdarma.

Pre Vašu účasť vidíme viaceré možnosti:

-ak chcete pracovať interaktívne, zapojte sa prostredníctvom TEAMS

-každý deň budeme na FB prenášať live stream, no táto forma Vám neumožní aktívne zapájanie sa

-ak ste v inom časovom pásme, každý deň budeme nahrávať, materiál Vám bude k dispozícii v čase, ktorý Vám vyhovuje, na Vaše vyžiadanie Vám vieme poslať aj priamy link.

 

Po prihlásení Vám bude zaslaný e-mail s rozvrhom vyučovania a linkom na online vysielanie.

Detskú krajanskú univerzitu organizuje Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.