Plánujeme

 

Termín  Aktivita  Link
30.01.2020 Účasť na Spomienkovom stretnutí na JUDr. Janka Bulíka, Bratislava  
31.01.2020 Účasť na Koordinačnej porade MŠVVaŠ RS, Bratislava  
16. – 22. 2. 2020 Lyžiarsky kurz pre krajiny západnej Európy a zámoria, Stará Ľubovňa  
8. – 14. 3. 2020 Lyžiarsky kurz pre Slovákov z tradičných krajín, Donovaly  
19. – 25. 5. 2020 Didaktický kurz pre zahraničných pedagógov 2. stupňa, Banská Bystrica  
12. – 22. 6. 2020 Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny, Tatranská Lomnica  
28. 6. – 6. 7. 2020 Detská krajanská univerzita, Telgárt  
3. – 12. 7. 2020 Škola v prírode – 1. turnus (Chorvátsko a Poľsko), Donovaly  
12. – 17. 7. 2020 Letný tábor pre deti z Maďarska, Nová Lesná  
24. 7. – 2. 8. 2020 Škola v prírode – 2. turnus (Maďarsko a Srbsko), Donovaly  
14. – 23. 8. 2020 Učíme sa o Slovensku po slovensky, Stará Ľubovňa  
14. – 23. 8. 2020 Škola v prírode – 3. turnus (Rumunsko a Ukrajina), Donovaly  
20. – 21. 3. 2020  Účasť na medzinárodnej konferencii Medzi ornamentom a umeleckým gestom, (výtvarné umenie a hudba dolnozemských Slovákov), Nadlak, Rumunsko  
1.– 3. 4. 2020  Školenie k projektu Ja Som, Oddelenie slovakistiky FF Univerzity v Novom Sade, Srbsko  
26. – 28. 4. 2020   Školenie k projektu Ja Som, Teoretické lýceum Jozefa Kozáčeka, Bodonoš, Rumunsko  
5. – 7. 5. 2020  Školenie k projektu Ja Som, Slovenské kultúrne centrum Našice, Chorvátsko  
5. – 9. 8. 2020  Nadnárodné stretnutie k projektu Ja Som, Oddelenie slovakistiky FF Univerzity v Novom Sade