Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


PaedDr. Tomáš Willwéber, PhD.

PaedDr. Tomáš Willwéber, PhD.

Je absolventom Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB a certifikovaný tréner atletiky a kondičný tréner. Jeho primárnym zamestnaním je pozícia event manager v agentúre BE COOL, s.r.o. Bratislava. Organizuje a logisticky zabezpečuje pravidelné aj nepravidelné športové podujatia na najvyššej úrovni, ako aj športové podujatia na zákazku.

Vo voľnom čase pracuje ako tréner atletiky v detskej atletickej prípravke MARATÓNČEK. Na aktivitách MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí pôsobí už niekoľko rokov ako animátor, pedagogický dozor a odborný garant. Z viacerých aktivít spracoval dokumentačné videozáznamy.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici