Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Michal Kozák

Michal Kozák

Pracujem ako konštruktér pre nemeckú firmu Marbach s.r.o.


Ako animátor v Ozdravnom tábore pre deti z Ukrajiny som mal možnosť pracovať v roku 2016 prvýkrát. Práca sa mi zapáčila, mám pozitívny vzťah k deťom, rád vymýšľam rôzne aktivity pre deti. Dúfam, že takáto možnosť sa mi ešte naskytne a rád sa zúčastním znova.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici