Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Tomáš Gemza

Mgr. Tomáš Gemza

Športu sa venuje od malička. Najskôr to bol futbal, neskôr bežecké lyžovanie, pri ktorom aj po skončení pretekárskej kariéry ostal ako tréner. Trénuje deti už 8 rokov v športových triedach na základnej škole, so zameraním beh na lyžiach. Práca s deťmi ho zaujala natoľko, že si chcel svoje trénerské vedomosti zvyšovať a skvalitňovať, preto sa rozhodol pre štúdium na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB v Banskej Bystrici. Okrem vysokoškolského štúdia sa zúčastňoval aj rôznych športových vzdelávacích kurzov so zameraním na šport pre deti. Aktívne sa venuje atletike 5 rokov.

Popri vysokoškolskom štúdiu od roku 2013 pôsobí  ako animátor a pedagogický dozor  v školách v prírode organizovaných MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí, konkrétne sa zúčastňuje Ozdravného tábora pre deti z Ukrajiny. V lete roku 2016 sa v rovnakej pracovnej pozícii zúčastnil aj Letného tábora pre deti z Maďarska.

Momentálne je absolvent KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici a od 1.9. 2016 pracuje ako učiteľ a tréner na základnej škole.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici