Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Simona Kapustová

Mgr. Simona Kapustová

Na svojom prvom tábore bola ako 16 ročná, nie ako vedúca, ale ako praktikantka ( človek, ktorý vypomáha vedúcim) a od vtedy prácu s deťmi  miluje. Počas štúdia na strednej a vysokej škole každé leto trávila prácou s deťmi. Absolvovala mnoho rôznych táborov, či to bolo v spolupráci s UMB alebo aj s inými organizáciami.  Má skúsenosti s tábormi pre mentálne postihnuté deti a mládež a absolvovala tiež pobyty pre deti zo sociálne slabších rodín. Každý jeden tábor bol pre ňu jedinečný a výnimočný niečím iným a to je pre ňu na tejto práci najkrajšie.

S UMB spolupracuje od roku 2012, kde začala ako pedagogický dozor na Detskej univerzite UMB o rok na to pôsobila ako animátorka v škole a tiež ako animátorka MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Pred dvomi rokmi dokončila vysokú školu v Banskej Bystrici a prácu s deťmi musela obmedziť, nakoľko pracuje ako marketingová a obchodná asistentka. Voľného času a tiež dovolenky nie je tak veľa, ale každý rok, keď je príležitosť, veľmi rada spolupracuje s  UMB.  V roku 2016 absolvovala Letný tábor pre deti z Maďarska a verí, že nebol posledný J


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici