Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Radka Cachovanová, PhD.

Mgr. Radka Cachovanová, PhD.

Do aktivít MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa začala zapájať od roku 2015 ako doktorandka v odbore Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Využila pritom aj skúsenosti, ktoré získala ako učiteľka na 1.stupni základnej školy, ako aj na zahraničných stážach na školách v Cambridge v Anglicku a Bregenz v Rakúsku. Ďalšími praktickými skúsenosťami boli zážitky zo skautských táborov a  z vyučovania jazyka ako druhého jazyka aj v bilingválnom prostredí.

Zo všetkého najradšej sa venuje aktivitám spojeným s prírodovedným poznávaním, mapami a výtvarným činnostiam. 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici