Mgr. Ondrej Druga, PhD.

Mgr. Ondrej Druga, PhD.

Pochádza z Banskej Bystrice. Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, vzhľadom na rodinné väzby svoju bakalársku aj diplomovú prácu zameral na dejiny dolnozemských Slovákov.

Od malička sa venuje folklóru ako tanečník aj muzikant. V Banskej Bystrici pôsobil v detskom folklórnom súbore Matičiarik a univerzitnom folklórnom súbore Mladosť, v Bratislave krátko v tanečnej skupine Partia, a v rokoch 2009 - 2016 aj ako tanečník v umeleckom súbore Lúčnica.

Po skončení vysokej školy dva roky pracoval v Turistickom informačnom centre v Bratislave na poste koordinátora sprievodcov.

Od roku 2014 spolu s priateľmi organizoval viaceré benefično – osvetové podujatia: Benefičný koncert pre zaplavený Balkán v roku 2014, Benefičný večer pre Irak v roku 2015 a Večer porozumenia v roku 2016.

Od roku 2011 sa zúčastňuje na letných v školách v prírode pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizovaných MC UMB ako lektor.

Momentálne pokračuje v doktorandskom štúdiu histórie na Katedre histórie FF UMB v Banskej Bystrici, rovnako s témou dolnozemských Slovákov.