Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Natália Smoleňáková, PhD.

Mgr. Natália Smoleňáková, PhD.

Vyštudovala Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, študijný program Šport a zdravie so špecializáciou turistika. Na rovnakej fakulte absolvovala doktorandské štúdium. Jej špecializáciou sú témy ako podpora zdravia, pohybové programy pre cestovný ruch, teoretické základy výchovy, ale aj zdravotná a integrovaná telesná výchova, šport zdravotne postihnutých či cvičenie v tehotenstve.

Má absolvované doplňujúce pedagogické štúdium, aj kvalifikáciu tréner Športu pre všetkých, masér klasickej a športovej masáže, rehabilitačného SM-systému. Je inštruktorkou aguafitness aj Nordic Walkingu. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra telesnej výchovy a športu na Filozofickej fakulte UMB.

Jej veľkou záľubou je spev – najprv zborový, ale v rokoch 2006 – 2015 som bola členkou speváckej zložky Umeleckého súboru Lúčnica. Medzi ďalšie záľuby patrí šport, hra na klavír a ľudové tradície.

Členkou realizačného tímu vzdelávacích podujatí pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré organizuje MC UMB, bola v roku 2016 po prvý krát.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici