Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mgr. Leonóra Súdiová

Je Slovenka žijúca v Srbsku. Vyštudovala Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. V súčasnosti študuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici odbor Dirigovanie zboru. Je aktívnou členkou Univerzitného folklórneho súboru Mladosť, Univerzitného komorného orchestra Mladosť a jednou z vedúcich Detskej ľudovej hudby Matičiarik v Banskej Bystrici. V Srbsku, v rodnej Selenči spieva v Komornom zbore Zvony, ktorý založili jej rodičia. Spolu s otcom je zakladateľka detského orchestra Orchestrík zo Selenče. 

Na Slovensku sa snaží propagovať Dolnozemských Slovákov aj pomocou vystúpení UFS Mladosť ale aj prostredníctvom samostatných autorských vystúpení. Jej záľubou je hudba v každom zmysle a predvedení, ako aj folklór. 

Členkou realizačného tímu vzdelávacích podujatí pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktoré organizuje MC UMB, bola po prvý krát v roku 2017.  


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici